Czech Book: A book in Czech language (Paperback)

Czech Book: A book in Czech language Cover Image
Email staff@bookmarksnc.org for price & availability

Description


This book is bilingual (Czech & English).

Př běh popisuje zivotn boj dosp vaj c ho chlapce. Chlapec patř do chud rodiny a zamiluje se do kr sn d vky. Ale otec d vky si ji chce vz t za bohat ho chlapce. Proto tento chlapec jde do města, aby zbohatl, a tady zač n jeho boj. Kazd č st př běhu v's bude inspirovat.

Product Details
ISBN: 9798734377468
Publisher: Independently Published
Publication Date: April 7th, 2021
Pages: 108
Language: English